Topkapı Sarayı Konferans Salonu Restorasyonu

Osmanlı sultanlarının ikametgâhı, devletin yönetim ve eğitim merkezidir. Istanbul fatihi II. Mehmed tarafından  1460-1478 tarihleri arasında yaptırılmış olan ve zaman içerisinde bazı ilavelerin yapıldığı Saray’da, Osmanlı padişahları ve Saray halkı 19. yüzyıl ortalarına kadar ikamet etmiştir. 1850’lerin başında Sultanlar, mevcut Saray 19. yüzyılın devlet protokolü ve merasimlerine ilişkin gereksinimleri karşılamakta yetersiz kaldığı için Boğaz’daki Dolmabahçe Sarayı’na taşınmışlardır. Ancak saltanat hazinesi, Mukaddes Emanetler ve imparatorluk arşivleri Topkapı Sarayı’nda muhafaza edilmiş, bir baba ocağı olması ve Mukaddes Emanetler’i barındırmasından dolayı burada devlet törenleri yapılmaya devam edilmiştir.

 

 

Topkapı Sarayı, Osmanlı monarşisi 1922’de kaldırıldıktan sonra,
3 Nisan 1924’te Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle müzeye dönüştürülmüştür.

 

“BENZERİ OLMAYAN BÜNYESİNDE SALTANAT HAZİNESİ, İMPARATORLUK ARŞİVLERİ VE KUTSAL EMANETLERİN KORUNDUĞU YAPILAR BÜTÜNÜ İÇİNDE ÇALIŞMAK HER BAKIMDAN HEYECAN VERİCİ OLDU. BAB-I SELAM ADI VERİLEN BÖLÜM İLK YAPILIŞIN DA SARAYIN KAPI ARASI OLUP, TÖRENLERİ YÖNETEN KAPI AĞASININ GÖREV ALANIYDI. ZAMAN İÇERİSİNDE DEĞİŞİK AMAÇLARLA KULLANILDIĞI DA BİLİNİYOR. TARİHSEL SÜREÇTE BOZULAN MİMARİ ÖĞELER, SON RESTORASYONLA BİRLİKTE ASLINA SADIK KALINARAK TEKRAR HAYATA GEÇİRİLDİ. GEÇ DÖNEMDE YAPILAN SIVALAR KALDIRILINCA ASIL BÜTÜNLÜĞÜNÜ KAZANAN MEKAN ULUS VE ULUSLARARASI KONFERANSLARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR”

 

Uluslararası konferanslarının düzenlendiği salonun hakkettiği değere kavuşması derneğimiz kuruluş aşamasından sonra  ilk proje olarak salonun onarım ve modernizasyonuna karar vererek TC Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Rölöve Anıtlar Müdürlüğü’nden alınan izinleri takiben Ekim 2012 tarihinde başlanan çalışmalar Mayıs 2013’te tamamlanarak  hizmete açılmıştır..
 

 

          

 

          

EPOS 7 Tarih, Kültür ve Sanat Derneği’nin kültür, sanat ve tarih değerlerinin UNESCO değerleri ile örtüştüğünü ve yapılan etkinlik ve aktivitelerin ülkemizde UNESCO’ nun rolü ve yaptığı işlerin daha iyi anlaşılmasına ve benimseneceğine katkı koyacağına inanarak yaptığı başvuru, kabul edilerek 2015 yılında Milli Kulüp adaylığı 2018 yılında da tam adaylığı onandı. EPOS 7 Tarih, Kültür ve Sanat Derneği, Unesco Milli Kulüp unvanı sahibidir.