EPOS7 olarak kuruluş amacımız; tarihi değerlerimizin ve kültür mirasımızın gelecek nesillere taşınmasını desteklemektir.

FAALİYET ALANLARIMIZ

Kültürel Emanetlerin Korunması

 • Kültür ve sanat eserlerinin restorasyonunu gerçekleştirmek,
 • Kültür ve sanat eserleri arşivlerini korumak ve dijital ortamlara alınarak geleceğe aktarılmasını sağlamak,
 • Kültür ve sanat eserlerinin sergilenmesine ve sergilenme ortamlarının iyileştirilmesine destek vermek,
 • Müzecilik alanında eğitimler vermek ve bu konuda yeni uzmanların yetişmesini sağlamak,
 • Kültür ve sanat alanında kapsamlı kütüphanelerin oluşturulmasına katkıda bulunmak,
 • Kültür ve sanat alanında yapılacak bilimsel araştırmalara destek vermek ve bu alanda yayınlar çıkarmak,
 • Restorasyon ve onarım alanında uzman kişilerce yapılacak eğitimleri desteklemek,
 • Kültür ve sanat alanında kurs, seminer, panel ve konferanslar düzenlemek,
 • Kültür ve sanat alanında yarışmalar düzenlemek,
 • Kazı ve yüzey araştırmalarına destek olmak,
 • Kültür ve sanat alanında film, video, dia çekimleri ve gösterimleri yapmak, yapılmalarına destek vermek, yayınlar çıkarmak,
 • Bu destekleri sağlayabilmek amacıyla derneğe gelir getirecek sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemektir.

Kültürlerarası İletişim

 • Kültürel ve sanatsal alanda bilinçlenmeyi sağlayacak yurtdışı ve yurtiçi tanıtım faaliyetlerinde bulunmak,
 • Benzer kuruluşlar ile iş birligi yapmak,
 • Uluslararası sergiler düzenleyip, ilişkileri geliştirmektir.
Copyright ©2015 - Epos7.org Tüm hakları saklıdır.